Bukovinian Economic Foundation

BEF – Bukovinian Economic Foundation - Bukovinian Economic Foundation

Міжнародне стажування Словенія

Колеги,

пропонуємо Вам пройти міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) для:

 • підвищення рівня своєї професійної кваліфікації,
 • виконання обов’язкової умови наявності стажування щодо отримання
  вченого звання доцент, професор
 • підвищення категорії.

Варіанти стажування: он-лайн, на території України та Словенії.

Стажування проходить на базі Компанії Sustainable development Ltd, Словенія:

 • Trajnostni razvoj d.o.o.(Sustainable development Ltd.);
 • Компанія зареєстрована і працює у республіці Словенія;
 • Юридична адреса: Trajnostni razvoj d.o.o.,Nazorjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija;
 • Компанія надає послуги щодо спеціалізованого навчання, проведення стажувань, проведення тренінгів, проведення семінарів та інше.

Форма он-лайн стажування (курсів):

 • Курсант заповнює анкету з особистими даними та обирає тему і кількість годин курсу, курсант здійснює оплату та надсилає фото чека на адресу stazhuvannia@bef.in.ua;
 • Після підтвердження оплати курсант отримує на свою пошту пакет матеріалів для самостійного опрацювання;
 • По закінченні періоду для опрацювання матеріалу (вказується особисто поштою) курсанту надсилають завдання, на вирішення яких дається 1 тиждень;
 • Опрацьовані завдання курсант надсилає на пошту компанії;
 • При задовільній якості вирішення завдань компанія приймає рішення щодо видачі сертифіката (курсант повідомляється щодо отримання сертифіката електронною поштою, через 1-1,5 тижня після повідомлення, сертифікат приходить з Словенії і  надсилається курсанту Новою поштою);
 • За наявності зауважень до роботи курсанта йому дається час на виправлення помилок.

Сертифікат:

 • Формат А4;
 • Папір дизайнерської якості, кольоровий друк;
 • Мокра печатка словенської компанії;
 • Мокрий підпис професора, Україна (Doctor of science, p.h.d, professor Serhii Lupenko);
 • Мокрий підпис магістра права, Словенія (Assistant professor,dr. magister Pravomir Svarožič.

Куратори стажування:

Сергій Лупенко, професор, доктор технічних наук, викладач  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна;

Pravomir Svarožič, магістр права, викладач Люблянського університету,
Словенія.

Кількість годин стажування, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 30 годин – 35 євро
 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ

Перелік тем для стажування:

 • Євроінтеграція в науці і інноваціях.
 • Інновації в медицині /ІТ технологіях/економіці/освіті/технологіях/.
 • Євроінтеграція в інноваціях як чинник розвитку наукового прогресу.
 • Інновації в науці, перспективи розвитку.
 • Актуальні тенденції в євоінтегративному розвитку інновацій.
 • Інновації в науці. Європейська патентна конвенція.
 •  Інновації в науці. Міжнародні патентні конвенції.
 • Євроінтеграція в інноваціях. Європейське патентне законодавство.
 • Актуальні питання винахідництва в науці. Європейське патентування.
 • Інновації в науці, особливості отримання європейського патенту.
 • Інновації в науці, патентноспроможність винаходів.
 • Інновації в науці, патентноспроможність винаходів в Євросоюзі.
 • Інновації в науці. Новизна, основні принципи.
 • Інновації в науці. Підготовка і подача заявки на європейський патент.
 • Інновації в науці. Особливості подачі європейських патентних заявок.
 • Інновації в науці. Процедура видачі європейського патенту.
 • Інновації в науці. Патентне інформаційне обслуговування.
 • Системи штучного інтелекту та експертні системи у галузі інновацій.
  Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності.
 • Методи забезпечення психофізичного здоров’я та професійної ефективності, розвитку креативних можливостей, опірності стресу: теорія та практика.
 • Здоров’я як основа високоефективної професійної діяльності.
 • Наукові концепції та теорії фізичного, психологічного, професійного та
  соціального здоров’я.
 • Практичні методи гармонізації та балансування психофізичного стану людини на основі методів китайського цигун.
 • Методи забезпечення психофізичного здоров’я та професійної ефективності, розвитку креативних можливостей.
 • Роль та види моделювання в науково-інноваційній діяльності.
 • Циклічне функціональне відношення як основа математичного формалізму теорії моделювання та аналізу циклічних сигналів.
 • Сучасні алгебраїчні криптоаналітичні методи систем захисту мереж передачі даних.
 • Особливості створення GPU-вузлів для розв’язання задач криптоаналізу.
 • Інформаційна технологія прогнозування циклічних економічних процесів.
 • Інтегральна медицина в аспекті Євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: історія, сучасний стан та перспективи розвитку.
 • Інтегративні технології здоровоцентичного менеджмент персоналу в умовах глобалізації.
 • Соціо-психологічні технології розвитку людського потенціалу в умовах
  глобалізації: теорія та практика.
 • Сучасні наукові інтерпретації стародавніх холістичних психо-фізичних систем оздоровлення та розвитку людини в контексті глобалізації та полікультурності.
 • Ефективні стратегії та технології реалізації міжнародних інноваційних проектів.
 • Системи штучного інтелекту як засіб інтенсифікації Євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: сутність, переваги та загрози.
 • Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності.
 • Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації.
 • Ефективні стратегії моделювання складних та надскладних систем в умовах невизначеності та нестабільності.

(Кількість тем значно більша і може періодично змінюватись).

Перелік тем для стажування за напрямом НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ:

 • European integration in science and innovation.
 • Innovations in medicine / IT technologies / economics / education / technologies.
 • European integration in innovation as a factor in the development of scientific progress.
 • Innovation in science, development perspectives.
 • Current trends in the integration of innovation.
 • Innovation in science. European Patent Convention.
 • European integration in innovation. European Patent Law.
 • Actual questions of invention in science. European Patent.
 • Innovation in science, especially the European patent.
 • Innovation in science, patents of inventions in the European Union.
 • Innovation in science. Novelty, basic principles.
 • Innovation in science. Preparation and filing of an application for a European patent.
 • Innovation in science. Features of filing European patent applications.
 • Innovation in science. The procedure for issuing a European patent.
 • Innovation in science. Patent information service.

Кількість годин стажування за напрямом НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Перелік тем для стажування за напрямом ОСВІТА І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:

 • Online support and classroom management in education.
 • Research, practice, and contemporary issues.
 • Mentoring & tutoring: partnership in learning.
 • New mentoring network for the 21st century faculty.
 • Educational management administration and leadership.
 • School principals: their roles and preparation.
 • Environmental education in high school.
 • Concept of sustainable development in education.
 • Educational perspective and social responsibility.
 • Spiritual leadership in modern education.

Кількість годин стажування за напрямом ОСВІТА І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 30 годин – 35 євро
 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ОСВІТА І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Перелік тем для стажування за напрямом ПЕДАГОГІКА:

 • Modern pedagogy, rethinking theory and practice.
 • Innovative learning strategies for modern pedagogy.
 • Reform and innovations of higher education.
 • Activity theory in modern education.
 • Modern applied practice for educators of gifted and able learners.
 • Reform of higher education, theoretical and methodological insights.
 • Perspectives on Internationalising the curriculum in modern pedagogy.
 • Professional and personal integrity in modern pedagogy.
 • Identity work in the contemporary university.
 • Re-imagining the creative university for the 21st century.
 • Modern education in the globalized world.

Кількість годин стажування за напрямом ПЕДАГОГІКА, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ПЕДАГОГІКА

Перелік тем для стажування за напрямом МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ:

 • Modern international economics and financial issues.
 • Dynamic business performance optimization strategies.
 • Economics, management and financial accountability.
 • Logistics management concept model at modern enterprise.
 • Concept of logistics management: a holistic approach to business performance management.
 • Economic growth and challenges in social-collaboration technologies.
 • Impact of trade liberalization on economic efficiency in the global economy.
 • Globalization and world income convergence in G-20 countries.
 • Logistics management in international economics.
 • Sources of economic growth and impact of globalization.

Кількість годин стажування за напрямом МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Перелік тем для стажування за напрямом СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ДОВКІЛЛЯ:

 • Macroeconomic aspects of the price in export-oriented agriculture.
 • Agricultural management.
 • Modern agricultural economics.
 • Ecology, agrochemistry and soil science.
 • Food science and technologies.
 • Agricultural engineering.
 • Technical efficiency and productivity in agricultural.

Кількість годин стажування за напрямом СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ДОВКІЛЛЯ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ДОВКІЛЛЯ

Перелік тем для стажування за напрямом ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ХМАРНІ СЕРЕДОВИЩА:

 • Modern cloud information services for innovation in the context of European integration and globalization.
 • Systems of artificial intelligence as a means of intensifying the European integration and globalization processes: the essence, advantages and threats.
 • Information and analytical systems to support innovation.
 • Systems of artificial intelligence and expert systems in the field of innovations.

Кількість годин стажування за напрямом ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ХМАРНІ СЕРЕДОВИЩА, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ХМАРНІ СЕРЕДОВИЩА

Перелік тем для стажування за напрямом ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ:

 • Resources and energy in modern international economics.
 • Distributional effects of environmental reforms in economics.
 • Optimal technical progress management.
 • Payment instruments in dynamic business.
 • The criteria of sustainability economics.
 • International trade: theory and management.
 • Trade liberalization in modern economics.
 • The development of modern economy.
 • Changes and innovations in international economy.
 • Income distribution in macroeconomic models.

Кількість годин стажування за напрямом ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро
 • 150 годин – 125 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Перелік тем для стажування за напрямом ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ:

 • Modern engineering.
 • Renewable and sustainable energy.
 • Challenges and perspectives in modern technology.
 • An investigations on strategic management in technology.
 • The role of information technology in science.
 • Characterization and Investigation of mechanical properties
 • Research and practice in modern engineering.
 • Novelty and basic principles in renewable and sustainable energy.
 • Multi-criteria decision analysis in engineering.
 • Innovation in modern technology.
 • Design and simulation of supercapacitor energy storage system.

Кількість годин стажування за напрямом ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ, які вказуються в сертифікаті, та вартість стажування:

 • 60 годин – 50 євро
 • 90 годин – 75 євро
 • 120 годин – 90 євро

Реквізити для оплати будуть надіслані на Вашу електронну пошту після заповнення АНКЕТИ для напряму ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 58000, Чернівці,

вул. Рівненська, 5-А

Website: www.bef.in.ua

E-mail: stazhuvannia@bef.in.ua

Контактний телефон: +380990203107, +380731501586